Znalecká expertíza v medicíneZnalecká expertíza v medicíne

forensic.sk

Chyby a omyly v medicíne: znalecké dokazovanieChyby a omyly v medicíne: znalecké dokazovanie

forensic.sk

Prevencia odborných pochybení v medicíne: komplexný lektorský programPrevencia odborných pochybení v medicíne: komplexný lektorský program

forensic.sk
logo forensic.sk

Mobil: +421 905 160 789
+421 911 160 789
E-mail: info@forensic.sk


Ľudia forensic.sk

MUDr. Norbert MORAVANSKÝ, PhD.
hlavný konzultant spoločnosti
znalec v odbore Zdravotníctvo a farmácia
odvetvie súdne lekárstvo, ev. č. 914 018

JUDr. MUDr. Peter KOVÁČ, PhD.
hlavný konzultant pre medicínske právo
znalec v odbore Zdravotníctvo a farmácia
odvetvie súdne lekárstvo, ev. č. 911 751

doc. MUDr. Luděk VRTÍK, CSc.
hlavný konzultant pre chirurgické disciplíny
znalec v odbore Zdravotníctvo a farmácia
odvetvie chirurgia, ev. č. 913 833

odborní konzultanti